Vocht in een huurwoning? Wie is verantwoordelijk voor de werken?

optrekkend vocht woonkamer

Woon je in een huurwoning en heb je vochtproblemen in huis opgemerkt? Dan is het belangrijk om de eigenaar van het pand daarvan op de hoogte te brengen. Wie voor de vochtschade betaalt, hangt af van de oorzaak van het vochtprobleem. Is het vocht ontstaan door een defect aan de woning zelf? Dan betaalt de verhuurder de kosten. Is de vochtschade te wijten aan nalatigheid van de huurder? Dan draait de huurder op voor het herstellen van de vochtschade.

Waar vind je regels over wie moet optreden voor vochtschade in een huurwoning?

Er zijn wel degelijk duidelijke regels opgesteld over wie wat moet betalen bij vochtschade in een huurwoning. De Woninghuurwet is daarover duidelijk. Wie de vochtproblemen aangericht heeft, moet ook voor de kosten opdraaien.

Het is ook belangrijk dat die vochtproblemen verholpen worden. Niet alleen voor de huurder, die in gezonde leefomstandigheden wil wonen, maar ook voor de verhuurder. De eigenaar van de woning wil namelijk de Vlaamse Codex Wonen niet schenden. Dat is een lijst met normen waaraan een huurwoning (en Vlaamse woningen in het algemeen) moeten voldoen. Is dat niet het geval, dan krijgt de woning strafpunten. Vochtproblemen zijn allesbehalve gezond voor de huurders en tellen dan ook als een strafpunt. Daarbovenop kunnen onbehandelde vochtproblemen voor grote schade zorgen aan de woning en dat zien zowel de eigenaar als de huurder van de woning liever niet gebeuren.

Vraag je gratis vochtdiagnose aan

Contacteer onze vochtexpert met meer dan 20 jaar ervaring in het oplossen van vochtproblemen of bel hem op 053/67.34.05

Is de huurder of de verhuurder verantwoordelijk voor het oplossen van vochtschade?

De regel is simpel: wie verantwoordelijk is voor de vochtschade, moet de herstellingswerken ook organiseren en betalen.

Wanneer betaalt de verhuurder voor vochtschade?

De verhuurder is verantwoordelijk voor vochtschade wanneer het vochtprobleem door een bouwkundig gebrek is ontstaan. Het gaat dan om opstijgend vocht en doorslaand vocht. Ook lekkages of een defecte keldervloer vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Het is in al die gevallen een defect aan de woning zelf dat de vochtproblemen veroorzaakt.

Bij opstijgend vocht werkt de waterkering onder de woning niet meer naar behoren of zijn de bouwmaterialen te oud en te poreus geworden. Daar kan de huurder natuurlijk niets aan doen. Bij doorslaand vocht vormt een uitgeleefde gevel de bron van het vochtprobleem. Scheuren en barsten in de gevel moeten hersteld worden door de verhuurder van de woning. Het onderhoud van de woning zelf is namelijk altijd de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Wanneer betaalt de huurder voor vochtschade?

Maar voor sommige vochtproblemen is de huurder verantwoordelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om vochtschade die te wijten is aan condens. Wanneer een woning niet geventileerd wordt, slaat waterdamp neer op muren en plafonds. Zo ontstaat condens, wat voor vochtplekken en schimmelvorming kan zorgen. Vooral badkamers en keukens zijn er gevoelig aan. Als huurder is het jouw verantwoordelijkheid om de woning goed te verluchten en te ventileren. Vochtproblemen door condens kan je zo voorkomen.

In dat geval spreekt men van nalatigheid door de huurder. Je had als huurder beter voor de woning moeten zorgen en zo had je vochtproblemen en schimmelvorming door condens kunnen voorkomen. De verhuurder moet niet opdraaien voor het herstellen van die vochtschade.

In elk geval: het is belangrijk dat vochtproblemen in een huurwoning aangepakt worden

Of de huurder of de verhuurder nu moet opdraaien voor de vochtschade in de huurwoning, de problemen moeten in elk geval verholpen worden. Vocht is namelijk lang niet onschuldig en kan grote schade aan de woning veroorzaken. Vocht verzwakt de bouwmaterialen van je woning. Bakstenen die zich volgezogen hebben met vocht, worden week en verliezen hun stabiliteit. Dat is natuurlijk geen goed nieuws voor je woning.

Bovendien brengen die vochtplekken nog meer problemen met zich mee. Ze vormen de ideale voedingsbodem voor schimmels en huiszwammen. Die brengen op hun beurt gezondheidsrisico’s met zich mee. Schimmels planten zich voort met sporen die in de lucht rond dwarrelen. Schimmelsporen zijn echter uiterst giftig. Wanneer je ze inademt, krijg je klachten aan de luchtwegen. Ze veroorzaken ook huidirritaties, droge ogen en werken allergieën in de hand.

Kortom, vocht moet absoluut aangepakt worden. Niet alleen voor de woning, maar ook voor je eigen gezondheid. Merk je vochtproblemen op in een huurwoning? Contacteer dan de eigenaar van het pand om een oplossing te zoeken.

Heeft je huurwoning een vochtprobleem? Vochtprotect lost vochtproblemen op!

Vocht- en schimmelproblemen in een huurwoning moeten natuurlijk aangepakt worden. Of de huurder of de verhuurder nu verantwoordelijk is voor de vochtschade, bij Vochtprotect kunnen we het vocht in de huurwoning gegarandeerd verjagen. Onze vakmannen komen graag langs om uit te zoeken waar het vochtprobleem precies vandaan komt. Daarna starten we een effectieve behandeling op. Contacteer ons vrijblijvend.