Huis gekocht met opstijgend vocht? Wat nu?

Opstijgend vocht uit betonnen keldervloer

Je hebt net de grote stap gezet en een huis of appartement gekocht, maar wanneer je intrekt, merk je vochtproblemen op. Wat nu? Is er last van een verborgen gebrek? En heb je recht op een financiële tegemoetkoming van de koper? We zochten het uit.

Huis gekocht met opstijgend vocht: verborgen gebrek?

Wat is een verborgen gebrek?

De definitie van een verborgen gebrek laat veel grijze ruimte. Over het algemeen wordt aangenomen dat een gebrek ‘verborgen’ is als het de woning ongeschikt maakt voor het beoogde doel of als het normale gebruik aanzienlijk belemmert, zodanig dat je als koper de woning waarschijnlijk niet, of niet tegen dezelfde prijs, zou hebben gekocht als je op de hoogte was geweest van het gebrek.

Verborgen gebreken opsporen als koper

Als koper wordt er van je verwacht dat je de woning grondig inspecteert. Dat betekent dat je de verantwoordelijkheid draagt om de woning te onderzoeken tijdens de bezichtigingen en alle beschikbare documentatie over de woning te raadplegen.

Opstijgend vocht is in sommige gevallen echter moeilijk met het blote oog te detecteren. Bevindt het opstijgend vocht zich in een beginstadium, dan hebben er zich nog geen zichtbare vochtplekken op de muren gevormd. En je kan als geïnteresseerde koper natuurlijk niet elk oppervlak scannen met een vochtmeter of lukraak muren openbreken voor een inspectie.

Is opstijgend vocht een verborgen gebrek?

Daarom moet er geval per geval bekeken worden. Werd een vochtplek op de muur verstopt met een kast? Of heeft de verkoper de vochtige muren snel nog een likje verf gegeven, maar komen de vochtproblemen door de verflaag pieken na enkele weken? Dan kan er sprake zijn van een verborgen gebrek. De verkoper heeft dan niet te goeder trouw gehandeld.

De rol van de notaris bij het kopen van een huis met opstijgend vocht

In de meeste gevallen zal de verkoopovereenkomst een clausule bevatten die de verkoper beschermt. De notaris zal doorgaans laten optekenen dat het onroerend goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt en dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor verborgen gebreken. Het is dan moeilijk om de verkoper te laten opdraaien voor de kosten. Maar het is niet onmogelijk.

Wat zijn je rechten bij verborgen gebreken en opstijgend vocht?

Juridische stappen ondernemen

Als je kan aantonen dat de verkoper al voor de verkoop op de hoogte was van de vochtproblemen, maar hierover geen informatie heeft verstrekt vóór de ondertekening van de overeenkomst, dan kan je de verkoper aansprakelijk stellen. Hij heeft dan niet ter goede trouw gehandeld, zoals door de notaris vastgelegd werd.

Is er sprake van verzwarende omstandigheden, zoals wanneer de verkoper heeft geprobeerd het vochtprobleem te verbergen met een laagje verf of een kast, dan kan je juridische stappen ondernemen. Concreet kan je eisen dat de koopovereenkomst geannuleerd wordt of je kan een verlaging van de verkoopprijs eisen. Ook kan je een expert een offerte laten opmaken en dat bedrag van de verkoper eisen.

Bewijs verzamelen

Voordat je juridische stappen kan ondernemen, moet je bewijs verzamelen dat er inderdaad een vochtprobleem is en dat het vocht al aanwezig was vóór de aankoop. Neem contact op met een vochtspecialist om het probleem te analyseren en de oorzaak van het vocht te bepalen. Tijdens zo’n vochtdiagnose kan ook worden vastgesteld hoelang het vochtprobleem al bestaat.

Vervolgens moet je kunnen aantonen dat de verkoper op de hoogte was van deze gebreken. Dat is vaak moeilijker. Overweeg juridische bijstand.

Tips om te voorkomen dat je een huis met opstijgend vocht koopt

Voorkomen is altijd beter dan genezen. We raden je aan om heel grondig te inspecteren op vocht wanneer je een woning wil kopen. Neem eventueel een vochtexpert mee die makkelijk en snel vochtproblemen in een beginstadium kan opsporen.

Als je tijdens je bezoek al tekenen van problemen opmerkt, meld dat dan onmiddellijk aan de verkoper. Het kan dan gaan om vochtplekken, schimmels, houtrot, afbladderende verf of loskomende plinten. Meld die gebreken vóór het ondertekenen van de verkoopovereenkomst bij de notaris, omdat je na deze stap de verkoper niet eenvoudig aansprakelijk kan stellen. Je kan de verkoper vragen om die problemen op te lossen voordat je de woning betrekt of om de verkoopprijs te verlagen.

Vochtprotect verjaagt opstijgend vocht uit je woning

Als je tekenen van vochtproblemen in je pas gekochte woning opmerkt, aarzel dan niet om een professionele vochtbestrijder in te schakelen. We brengen het vochtprobleem in kaart en maken een offerte op. Zo kan je eventueel juridische stappen ondernemen. Natuurlijk lossen we het vochtprobleem ook graag voor je op. Neem vandaag nog contact met ons op.