Vochtdoorslag in de muur? Wat nu?

Actiefoto Vochtprotect in Lede

Vochtdoorslag in bouwconstructies, vooral muren, komt veelal voort uit beschadigde gevels of poreuze buitenmuren. Niettemin kan het ook ontstaan door nalatigheid of fouten tijdens het bouwproces, of zelfs tijdens renovaties. Het vocht vindt langzaam zijn weg van buiten naar binnen via de muur van de constructie. Is jouw woning onderhevig aan vochtdoorslag? Dan is het de moeite waard om Vochtprotect in te schakelen! Wij staan klaar om u te assisteren in het hele Vlaamse gebied. Boek daarom snel een vrijblijvende vochtmeting of neem telefonisch contact met ons op.

Wat is vochtdoorslag precies? Hoe herkennen?

De indicaties hiervan manifesteren zich doorgaans door afbladderende verf of loslatend behang. Dit kan gepaard gaan met vochtvlekken of zelfs schimmelplekken op de muur. De meest voor de hand liggende aanwijzing voor vochtdoorslag is de aanwezigheid van vochtplekken op de binnenmuur van het gebouw. Indien het vocht doorslaat, zullen deze plekken zich bevinden nabij het plafond of in het midden van de ruimte. Een duidelijke aanwijzing wordt gegeven wanneer de vochtplaatsen zowel binnen als buiten zich op dezelfde hoogte bevinden.

Na verloop van tijd, wanneer vochtdoorslag een constante factor wordt in een woning, krijgt schimmel de kans zich op de muur te manifesteren. Dit gaat echter ook gepaard met een onaangename, muffe geur in de woonomgeving. Deze geur kan een schadelijk effect hebben op de gezondheid. Het is dan ook van uiterst belang om snel maatregelen te nemen tegen dit vochtprobleem. Hierbij staat niet alleen uw gezondheid op het spel, maar ook die van uw medebewoners. Indien u overweegt om vochtdoorslag te laten behandelen door een specialist, hetgeen sterk wordt aanbevolen, schakel dan een deskundige in op het gebied van vochtbestrijding.

Vochtprotect in Ternat
Vochtprotect in Ternat

Gevels met poreuze kenmerken

De initiële oorzaak van vochtdoorslag in constructies kan worden toegeschreven aan gevels met poreuze eigenschappen. De gevel bestaat veelal uit baksteen en metselwerk en is van nature doorlaatbaar. Een muur moet immers kunnen ademen, waardoor de poreuze structuur van een gevel op zich geen issue is. Echter, wanneer er een periode van aanhoudende regenval is, vooral in een land als België, worden de muren verzadigd met vocht. Regenwater is hierbij een doorslaggevende factor. De kans op vochtdoorslag neemt aanzienlijk toe tijdens periodes van hevige regenval. Wanneer de zon weer schijnt, drogen de muren doorgaans snel op. Toch, wanneer de buitenmuur in de schaduw staat, niet wordt blootgesteld aan wind, begroeid is of aanzienlijk verouderd, kan de muur onvoldoende kans krijgen om snel te drogen. Dit creëert een voedingsbodem voor vochtdoorslag, met als gevolg een doorweekte buitenmuur.

Beschadigde buitenmuren

Een alternatieve bron voor vochtdoorslag ligt in beschadigingen aan de buitenmuren. Scheuren en barsten in de muur of het metselwerk zijn de zwakke schakels die vochtdoorslag kunnen veroorzaken. In eerste instantie zijn het vaak kleine scheurtjes of barstjes, maar na verloop van tijd kunnen deze beschadigingen aanzienlijk toenemen in omvang. Dit vergroot de kans dat het vocht makkelijk kan doorsijpelen naar de binnenmuur van de woning. Adequate reparaties aan beschadigde buitenmuren zijn van groot belang. Dit minimaliseert niet alleen de kans op vochtdoorslag, maar verlengt ook de levensduur van de constructie. Beschadigde muren, en in het verlengde daarvan vochtdoorslag, komen vooral voor bij oudere woningen.

Verf- en pleisterlagen die onvoldoende zijn gedroogd

Het aanbrengen van verf of pleisterlagen op een muur is een gangbare methode om de muur te beschermen tegen vocht van buitenaf. Ironisch genoeg kunnen deze lagen echter leiden tot een beperkte droogmogelijkheid van de muur, wat resulteert in vochtige omstandigheden. Deze lagen fungeren als een soort afsluiting waardoor de muur minder goed kan ademen. Ze belemmeren het droogproces van de muur, wat op zijn beurt weer averechts werkt. De bedoeling van deze lagen is juist om bescherming te bieden.

Afwerken van een behandeling tegen doorslaandvocht
Afwerken van een behandeling tegen doorslaand vocht

Gebrekkige dakgoot

Een andere bron van vochtdoorslag in de muur is een beschadigde of doorhangende dakgoot. In sommige gevallen kunnen zelfs lekkages optreden als de aansluiting tussen de dakgoot en de afvoerpijp niet optimaal is. Indien vochtplekken op de muur zichtbaar zijn ter hoogte van de dakrand, is het aan te raden de dakgoten te inspecteren. Daarnaast kan een sterk vervuilde dakgoot ook bijdragen aan vochtdoorslag in de muur.

Kieren rondom kozijnen en ramen

Ramen en kozijnen kunnen eveneens bronnen zijn van vochtdoorslag. Kieren of zwakke plekken rondom deze structurele elementen bieden een toegangspunt voor regenwater naar binnen. Het ontbreken van dorpels bij ramen en deuren kan ook leiden tot vochtproblemen. Het signaleren van vochtdoorslag kan een uitdaging zijn, aangezien meerdere factoren hiertoe kunnen bijdragen. Meestal is er sprake van een samenspel van diverse oorzaken. Vochtschade kan zich op meerdere plekken in de woning voordoen en is doorgaans niet eenduidig toe te schrijven aan één enkele oorzaak.

Strategieën om vochtdoorslag aan te pakken

Gelukkig zijn er verschillende methoden om vocht uit de muren van een woning te weren. Een effectieve manier om vochtdoorslag aan te pakken, is door de buitenmuur van het huis te behandelen. Dit kan bereikt worden door impregnering van de muren, het aanbrengen van vochtwerende verf, of zelfs het overwegen van nieuwe gevelbekleding.

Impregneer de muren van uw woning

Bij het impregneren van muren wordt een beschermende laag aangebracht op de buitenmuur. Hierdoor wordt vochtdoorslag voorkomen of aanzienlijk verminderd. Een bijkomend voordeel van het impregneren is dat vuil minder goed hecht aan het oppervlak. Dit leidt tot minder frequente reiniging van de gevel. Voor een optimaal resultaat is het van belang dat de muur grondig wordt gereinigd alvorens het impregneermiddel wordt aangebracht. Eventuele scheuren of barsten dienen eerst te worden gerepareerd om een effectieve hechting te garanderen.

Voorbeeld van behandeling tegen opstijgend vocht

Vochtwerende verf aanbrengen op de muur

Vandaag de dag zijn er diverse soorten verf beschikbaar die specifiek zijn ontworpen om vochtdoorslag tegen te gaan. Het aanbrengen van deze verf niet alleen een andere uitstraling aan de buitenmuur, maar biedt tevens een tijdelijke oplossing tegen vochtdoorslag. Een grondige reiniging van de muur voor het aanbrengen van de verf is eveneens van cruciaal belang.

Nieuwe gevelbekleding voor uw woning

Indien de staat van de buitenmuur aanzienlijk verslechterd is, kan nieuwe gevelbekleding een overweging zijn. Hoewel dit gepaard gaat met aanzienlijke kosten, biedt het een oplossing voor vochtdoorslag. Bijkomend voordeel is de visuele transformatie van het gebouw. Het kan tevens de kans bieden om de buitenmuur gelijktijdig te isoleren.

Zelf aanpakken?

Bij vochtdoorslag kan het verleidelijk zijn om zelf maatregelen te treffen. Echter, het is cruciaal te beseffen dat vochtproblemen complex kunnen zijn en dat onjuiste aanpak verdere schade kan veroorzaken. Het raadplegen van een vochtspecialist is dan ook een verstandige keuze.

Een vochtspecialist kan niet alleen het vochtprobleem effectief oplossen, maar tevens advies verschaffen over preventieve maatregelen. Daarnaast kan het inschakelen van een professional kostenbesparend zijn, aangezien het probleem correct wordt aangepakt en onnodige reparaties worden voorkomen.

Bij twijfel over vochtdoorslag of onzekerheid over de oorzaak van vochtproblemen, is het raadzaam een vochtspecialist in te schakelen. Deze expert kan een grondige analyse uitvoeren en het probleem nauwkeurig diagnosticeren, om zo een effectieve oplossing te vinden.

Vochtprotect is uw specialist vochtbestrijding in de regio

Concluderend kan gesteld worden dat het inschakelen van een vochtspecialist verstandig is wanneer vochtdoorslag een uitdaging vormt. Dit leidt niet alleen tot een effectieve oplossing, maar ook tot kostenbesparing en preventieve maatregelen voor de toekomst. Onze vochtspecialisten staan klaar om advies te verlenen en te assisteren bij het bestrijden van vochtproblemen. Contacteer ons vrijblijvend.