Premies voor vochtbestrijding: welke bestaan er

vochtbestrijding aalst

Vocht in huis: het is niet alleen vervelend, maar ook gevaarlijk en ongezond. Met vocht verzadigde bakstenen verliezen namelijk hun stabiliteit en ze creëren een ongezonde leefomgeving. Vocht moet daarom altijd zo snel mogelijk bestreden worden.

Aan vochtbestrijding hangt echter een prijskaartje. Bij grote vochtproblemen kan de kost zelfs aardig oplopen. Daarom riep de overheid premies voor vochtbestrijding in het leven. Maar welke premies voor vochtbestrijding bestaan er allemaal?

Mijn VerbouwPremie voor vochtbestrijding

Het Vlaamse premiesysteem stond bekend als een onontwarbaar kluwen. Daar is sinds 1 oktober 2022 echter verandering in gekomen. De vernieuwde Mijn VerbouwPremie bundelt bijna alle premies die met verbouwings- en renovatiewerken te maken hebben. Je vraagt de premie makkelijk aan via het online loket. De website gidst je door het hele proces en geeft aan welke documenten je precies nodig hebt.

Vraag je gratis vochtdiagnose aan

Contacteer onze vochtexpert met meer dan 20 jaar ervaring in het oplossen van vochtproblemen of bel hem op 053/67.34.05

Je kan de Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen die maximaal twee jaar oud zijn. Tot eind december 2022 mag de factuur twee jaar en drie maand oud zijn.

Voor welke soorten vochtbestrijding kan je de Mijn VerbouwPremie aanvragen?

Zowat alle types vochtbestrijding komen in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie. Zowel behandelingen tegen opstijgend vocht, doorslaand vocht als problemen die voortkomen uit condens. Je kan de premie dus aanvragen voor onder andere muurinjecties, het plaatsen van een nieuwe waterkering en het uitvoeren van een hydrofuge of gevelimpregnatie.

Ook het bestrijden van schimmels en zwammen werd in de Mijn VerbouwPremie opgenomen. Heeft het vocht ook kelderzwammen, huiszwammen of zwarte schimmels met zich meegebracht? Dan dekt de Mijn VerbouwPremie dus ook die kosten. Dat geldt overigens ook voor het bestrijden van insecten of plagen in bijvoorbeeld dakstructuren.

Wie kan de Mijn VerbouwPremie voor vochtbestrijding aanvragen?

De Mijn VerbouwPremie werkt met drie inkomenscategorieën: de laagste, de middelste en de hoogste inkomenscategorie. De Mijn VerbouwPremie voor vochtbestrijding valt binnen de categorie binnenrenovatie. Enkel Vlamingen uit de laagste en middelste inkomenscategorie kunnen die premie aanvragen.

Er zijn ook enkele voorwaarden aan de woning verbonden:

  • De woning moet in Vlaanderen liggen en moet minstens 15 jaar oud zijn;
  • Je kan een premie voor vochtbestrijding slechts om de 5 jaar aanvragen;
  • De factuur moet minimaal 1000 euro en mag maximaal 12 000 euro bedragen;
  • De werken moeten uitgevoerd worden door een vochtexpert.

Hoeveel bedraagt de Mijn VerbouwPremie voor vochtbestrijding?

Op de Mijn VerbouwPremie plakt geen vast bedrag. Hoeveel je terugkrijgt, hangt af van het factuurbedrag en je inkomenscategorie.

Wie vochtproblemen aanpakt en tot de laagste inkomenscategorie behoort, krijgt 50 procent van het factuurbedrag teruggestort. Behoor je tot de middelste inkomenscategorie, dan is dat 35 procent van het gefactureerde bedrag.

Premies voor vochtbestrijding van jouw gemeente

De Mijn VerbouwPremie is de belangrijkste, maar niet de enige premie voor vochtbestrijding. Ook heel wat gemeentes hebben hun eigen premies en sommige hebben er ook eentje voor vochtbestrijding.

Via de Premiezoeker van de Vlaamse overheid kan je nagaan of jouw gemeente een premie voor vochtbestrijding aanbiedt.

Neem contact op met jouw gemeente om na te gaan of er een premie voor vochtbestrijding is en wat de voorwaarden zijn om aanspraak te maken op die premie.

Vochtbestrijding nodig? Vochtprotect helpt je graag

Vochtproblemen ben je uiteraard liever kwijt dan rijk. Onze vakmannen zijn experten en weten precies hoe ze het vocht kunnen bestrijden. Contacteer ons voor meer informatie. We komen graag langs om het vochtprobleem in kaart te brengen en we stellen je een gepaste behandeling voor.