skip to Main Content

Muren injecteren, waarom?

Opstijgend vocht is een vervelend probleem dat meestal veroorzaakt wordt door het ontbreken van een waterkering of een gebrekkige werking ervan. Hoewel het vooral bij oudere huizen voorkomt, ziet u het ook vaak terugkomen bij nieuwere woningen met fouten in de waterkering. Door een ontbrekende of slecht werkende waterkering kan grondvocht in de muren trekken. De muren injecteren is een effectieve en relatief goedkope manier om opstijgend vocht te bestrijden. Daarbij wordt een chemische vochtkering aangebracht die voorkomt dat vocht in de muur naar boven trekt.

Muren injecteren: werkwijze

1. Diagnose

De eerste stap die bij een dergelijk vochtprobleem genomen moet worden is een diagnose. Er moet namelijk met zekerheid vast komen te staan dat optrekkend vocht de oorzaak van het probleem is en niet vochtinfiltratie van buitenaf. Aan de hand van deze diagnose kunnen wij u adviseren over de verschillende methodes van injecteren en wat de beste strategie is om het probleem aan te pakken met de bijhorende kostprijs.

2. Muur voorbehandelen

De tweede stap bij ‘muren injecteren’ is het wegnemen van alle door zouten aangetaste decoratie- en pleisterlagen. Scheuren in het metselwerk moeten voordat de werkzaamheden kunnen beginnen worden gerepareerd. Anders kan de vloeistof weglekken.

3. Gaten boren

In de aangetaste muur worden gaten gemaakt over de volledige lengte. De indringdiepte word vastgesteld om zo de juiste hoeveelheid en de afstand tussen de boorgaten goed te kunnen bepalen. Hoeveel gaten er precies geboord worden, is afhankelijk van het gebruikte injectiemiddel, de samenstelling van de muur en de mate en diepte van de vochtindringing. In de boorgaten worden speciale injectienippels (buisjes) geplaatst waarin vervolgens een vochtwerend middel wordt gespoten. De boorgaten worden netjes afgevuld met een cement- of voegmortel. Het middel kan nu door de muur worden geabsorbeerd en vormt na enige tijd een waterkerende laag.

4. Vochtwerend middel inspuiten

Welk middel het meest geschikt is hangt af van het soort muur en eventueel andere specifieke omstandigheden. Een grondige inspectie van de muur moet uitwijzen welk middel het meest geschikt is. Dat is afhankelijk van verschillende factoren zoals het soort muur en de dringendheid. De meest gangbare middelen zij de zogenaamde hydrofoberende injectiemiddelen. Dit zijn speciale gels op basis van siloxanen. Deze middelen gaan een bepaalde reactie aan met het vocht in de muur waardoor er zich een waterafstotende laag vormt. Naast de gels zijn er nog andere producten die op een andere manier functioneren maar het uiteindelijke doel (tegenhouden van optrekkend vocht) blijft steeds hetzelfde. Via speciale buisjes in de gaten wordt het vochtwerend middel in de muur gespoten. Dat middel wordt geabsorbeerd door het metselwerk. Daar zet het uit en vormt het een waterkerende laag die voorkomt dat grondvocht in de muur dringt.

5. Vochtcontrole van de muur

Na de drogingstermijn wordt een drogingscontrole uitgevoerd. Het resultaat van de behandeling kan objectief vast worden gesteld door middel van een vochtmeting. Dit kan in sommige gevallen pas na één tot twee jaar na de behandeling. Dan is de muur immers voldoende uitgedroogd. In bepaalde gevallen moet de muur na het injecteren opnieuw bekleed worden. Het is van groot belang dat de muur vóór het aanbrengen van die bekleding helemaal uitgedroogd is. Dat kan soms wel een jaar duren en is afhankelijk van de dikte van de muur en de mate van ventilatie in de woning.

Laat uw muren injecteren door een vakman

Het injecteren van muren is specialistenwerk. De keuze van het vochtwerend middel, de plaatsing van de boorgaten, de bepaling van de horizontale barrière… Het zijn één voor één cruciale factoren die zullen bepalen als u kan afrekenen met het vocht in uw muren. Zou krijgt u een juiste diagnose en advies op maat: met welk vochtprobleem (opstijgend vocht, doorslaand vocht, …) hebt u te maken en welke vochtbestrijdingsmethode is daarvoor het meest geschikt? Wij kunnen u met kennis en ervaring adviseren en bijstaan in het maken van de juiste keuzes. Extra garantie: op de koop toe krijgt u van een erkend vakman steeds een garantie. Premies: het vochtprobleem laten aanpakken door een erkende vochtbestrijder is een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op premies.

Blijf niet wonen in een ongezond, vochtig pand. Onderneem actie. Neem contact op met onze specialisten in opstijgend vocht bestrijden.

Back To Top